YOUNG HAPPY MINDS NORGE 

VI gir barn og ungdom praktiske verktøy for å bedre takle hverdagen og de nye utfordringene vi står ovenfor, på best mulig måte. Vårt kursprogram fremmer glede, robusthet og mestring.

Se vår kurskalender for ulike kurs og datoer:

Vi tilbyr engasjerende og interaktive kurs i positiv psykologi for barn og ungdom. For deg som jobber med barn og ungdom har vi Trainer kurs, så du selv kan lære bort våre verktøy.

Med Young Happy Minds lærer du effektive og enkle øvelser og verktøy du kan ta i bruk fra dag 1.  Vårt mål er å gi barn, ungdom og unge voksne gode og effektive verktøy til å bli mer rustet og robuste for å takle hverdagen og de nye digitale utfordringene vi står ovenfor, på best mulig måte.

Gjennom vårt forebyggende og interaktive kurs gir vi deg en introduksjon i vitenskapen bak lykke, med positiv psykologi som teoretisk rammeverk. Gjennom kurset vil du få en verktøykasse for å bygge sosiale og emosjonelle ferdigheter som samhandling, kreativitet og robusthet, og øke din bevissthet til hvordan du oppnår mestring, glede og trivsel i eget liv, på skolen, på fritiden med vennegjengen eller på sportsarenaen.

Basert på forskning

Vårt kurs er bygget på forskning og vitenskapen bak positiv psykologi og lykke. Det er laget med utgangspunkt i PERMA-modellen; utviklet av den amerikanske verdenskjente psykologen Martin Seligman også kjent som grunnleggeren av positiv psykologi.  Vi tar for oss områdene Positive Følelser, Engasjement, Relasjoner, Mening og Mestring.

Hvorfor finnes vi

I dagens samfunn vet vi at stadig flere unge sliter med mentale lidelser og depresjoner; stadig flere føler seg ensomme, mange dropper ut av skolen og studier, og føler seg mislykket. Altfor mange kjenner på et press og forventinger til å prestere og levere. Dagens digitale plattformer vet vi er med på å øke dette presset og forventningene, samtidig som vi lærer lite man om hvordan man skal klare å stå trygt og være sterk i møte med alt dette. Gjennom forebyggende tiltak som vårt kurs og bevisstgjøring av våre aktive handlinger, kan man lære seg å stå sterkere i møtet med dagens samfunn.

 

Parallelt med dette, etterspørres og kreves det andre ferdigheter av våre unge i fremtidens arbeidsliv. Dette er ferdigheter som kompleks problemløsning, personalledelse, samhandling med andre, og kreativ og emosjonell intelligens for å nevne noen.

Young Happy Minds´ ungdomskurs passer for deg som ønsker å få mer ut av ditt eget potensiale, og som ønsker å få verktøy og metoder til å få en bedre hverdag med økt trivsel og velvære.

Pris for 2 dager er kr 2.600.-

Young Happy Minds Trainer kurs passer for deg som jobber med barn, ungdom og unge voksne; enten om du er lærer, coach, psykolog, forelder, ungdomsarbeider eller på en annen måte jobber med å motivere og hjelpe unge mennesker. Trainer kurset holdes på norsk, og går over 4 dager. Pris er kr 15.000.-.

Ja, jeg vil vite mer om Young Happy Minds´ kurs!

Jeg har bestemt meg!